11 000 butiker borta år 2030?

Sällanköpsvaruhandeln år 2030?
11 000 butiker färre. 50 000 jobb borta.
Så kan det se ut enligt Svensk handels nya rapport.

Det är i Svensk handels rapport ”Läget i handeln” som man drar upp perspektiven.
Man konstaterar förändringstrycket i handeln är stort och kommer att fortsätta öka.

Resultatet?
Växande digitalisering och ökad internationell konkurrens gör att nästan varannan krona i sällanköpsvaruhandeln kan komma att spenderas på nätet år 2030.

Det i sin tur innebär färre butiker och färre jobb.
Enligt Svensk handel kan resultatet bli uppemot 11 000 butiker och 50 000 jobb som försvinner fram till år 2030.

Däremot väntas antalet anställda inom dagligvaru- och partihandel öka.
Slår man ihop de tendenserna innebär det ändå i rapportens analys att 30 000 jobb inom handeln kan bli nettoförlusten fram till 2030.