150 000 ton mindre koldioxid

150 000 ton minskade koldioxidutsläpp.
så mycket bidrog det svenska pantsystemet till under 2017.
Det visar en livscykelanalys som Returpack har låtit genomföra.
 

Störst miljöbesparing är insamlingssystemet där vi har en sluten materialåtervinning.
Det svenska pantsystemet bidrog den vägen till 150 000 ton minskade koldioxidutsläpp, förklarar Returpack/Pantamera.

– Den slutna materialåtervinningen är hjärtat i hela vår verksamhet och det som gör pantsystemet till det insamlingssystem som har bäst miljöprestanda, säger Sara Bergendorff som är projektledare vid Returpack och ansvarig för den aktuella studien.
– Analysen visar att den miljövinst som uppnås genom cirkulär materialåtervinning är betydligt större än den miljöpåverkan som kommer från de utsläpp som är nödvändiga för att driva pantsystemet, konstaterar hon.

Den aktuella livscykelanalysen  har genomförts i år av tolv masterstudenter vid programmet Energi – miljö – management vid universitetet i Linköping.
Syftet var att undersöka miljöprestandan i pantsystemet och de påverkanskategorier som undersöktes var försurning, övergödning, global uppvärmning, marknära ozon och ozonnedbrytning.

Analyserna utgår från en urdrucken burk eller flaska och jämför miljöpåverkan beroende på i vilket flöde konsumenten lämnar ifrån sig burken eller flaskan.
– Även om det finns begränsningar i studien kan vi med säkerhet dra slutsatsen att pantsystemet har bäst miljöprestanda av de system som undersökts. Den överlägset viktigaste faktorn för den positiva miljöpåverkan är den slutna materialåtervinningen, som inte är möjlig i de övriga systemen, säger Sara Bergendorff.