200 jobb bort centralt hos Ica

Ica fortsätter en omstrukturering centralt.
Nu handlar det om huvudkontoret.
Där sker en stor omorganisation och 200 jobb försvinner som en konsekvens.

Under måndagen lämnade Ica officiellt beskedet att man organiserar om centrala huvudkontoret och att man i sambandmed omorganisationen kapar 200 tjänster.
Ica har reserverat 110 miljoner kr under fjärde kvartalet 2018 för strukturkostnader.

Det nya beslutet innebär att 200 befintliga tjänster, inklusive vissa vakanser, inom Ica Sverige avvecklas.
I och med det säger Ica att man frigör 180 miljoner kr årligen vilka medel man kan tillgodoräkna sig från andra halvåret 2019.

Syftet med hela operationen är enligt Ica att skapa en mer effektiv och flexibel organisation.
Man vill också frigöra resurser för att bland annat satsa på digitalisering och i det ingår ett behov av att rekrytera ny kompetens.