39 miljoner i nya bonusar hos Axfood

Omval och två nyval.
En utdelning på sju kronor per aktie och ett nytt bonusprogram.
De centrala punkterna på Axfoods bolagsstämma denna onsdag.

När det gäller personfrågorna var de stillsamma när Axfood höll bolagsstämma onsdag.
Det blev omval av alla som omväljas skulle och sedan nyval av Stina Andersson och Jesper Lien.

Mia Brunell Livfors fortsätter som styrelseordförande och varken om det eller om utdelningen till aktieägarna med sju kronor per aktie blev det någon strid.
Styrelsens ordförande får ett arvode på 675 000 kr, vice ordföranden 520 000 kr och var och en av ledamöterna 425 000 kr i ersättning.

Bolagsstämman fastställdes också ett aktiebaserat bonusprogram som ska omfatta ungefär 75 personer i form av bolagsledningen i Axfood, ledningsgrupperna i Axfoods dotterbolag samt ”vissa andra personer i ledningsfunktioner”.

För 2018 beräknas bonusarna till dessa personer kosta Axfood 39 miljoner kr om aktiekursen håller sig oförändrad.
Genom de 39 miljonerna och fortsatta bonusar kommande år kommer man att ”sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande” och dessutom kommer personerna i ledningen att vilja vara kvar i Axfood samtidigt som det blir lättare att locka nya, hävdar man.