44 procent mer energidrycker på tre år

By on 9 January 2018
10208456-fit-brunette-drinking-energy-drink

Svensk dagligvaruhandel vill ha lag om åldersgräns för energidrycker.
Nu får man fler argument.
Försäljningen har gått upp 44 procent på tre år och läkare är oroliga.

Butikstrender har tidigare skrivit om hur Svensk dagligvaruhandel liksom handlare och föräldrar runt om i Sverige är oroliga över försäljningen av energidrycker till unga.
Det finns en branschrekommendation om att inte sälja till någon under 15 år men det är endast en rekommendation.

Svensk dagligvaruhandel har därför skrivit till regeringen och krävt en lagstadgad åldersgräns.
Regeringen har nu bett Livsmedelsverket att utreda frågan – och anhängarna av en åldersgräns får nu eldunderstöd såväl av läkare som av färsk statistik. I december ska ett förslag komma.

Försäljningen av energidrycker stiger nämligen markant. Branschorganisationen Svenska bryggerier redovisar preliminära siffror om att drygt 50 miljoner liter energidryck såldes i Sverige under 2017, drygt två miljoner liter mer än året innan.
Sedan 2014 har konsumtionen, enligt samma källa, ökat med 44 procent.

Bland de som nu vill ha en 18-årsgräns finns barnhjärtläkaren Peter Munkhammar som i Fri köpenskap uttalar sig efter att ha mött unga patienter med bröstsmärtor, yrsel eller oregelbundna hjärtslag vars besvär ofta kan härledas till hög konsumtion av energidrycker.

– Energidrycker innehåller farmakologiskt verksamma substanser som påverkar kroppens alla organ, säger Munkhammar.
-Inget av det här behöver kroppen, men man tillför ämnen och exakt vad de gör med kroppen vet ingen, säger han och varnar hos FK särskilt för risker som kan uppstå om en person med ett medfött hjärtfel dricker energidryck.

Problemen med energidrycker och hög konsumtion av dem är omdiskuterade men Munkhammar tycker att lösningen är enkel;
– Innan man är björnsäker på att barn kan dricka det här tycker jag att de ska bort från hyllorna och bara säljas till vuxna, säger han.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.