79 solpaneler för grön el

79 solpaneler på taket.
Sammanlagd yta 300 kvadratmeter.
Målet? Att bli så självförsörjande det går på egen grön el.

Den här veckan installerar Tempo i Oxelösund nysatsningen.
På taket hamnar 79 solpaneler med en sammanlagd yta av 300 kvadratmeter.

Butiken blir därigenom så självförsörjande det går på egen grön el.
Dessutom motsvarar solpanelerna en koldioxidbesparing på cirka 1,3 ton per år.

– Alla kan bidra till en bättre miljö och vi ville med de bra förutsättningar vi har testa och se om solpaneler kan fungera för vår butik, säger handlaren Magnus Andersson som fått god respons på initiativet.
– Det har varit stor nyfikenhet hos kunderna och alla har varit positiva, konstaterar Andersson.

Läs mer om satsningen i printmagasinet, Butikstrender 9/2018