800 000 kr i böter för Dollarstore

By on 13 March 2018
4492679-dollar-store

800 000 kr i vite för undermålig dokumentation enligt EU:s timmerförordning.
Det har drabbat Dollarstore.
Nu överklagar företaget till kammarrätten.

Skogsstyrelsen har gjort inspektion hos Dollarstore och efter det sagt att företaget inte har kontroll på sina papper och inte heller kunskap om EU:s timmerförordning.
Dessutom har man trots två förelägganden inte gjort något åt saken, hävdar Skogsstyrelsen.

Sakfrågan handlar om att man enligt förordningen ska dokumentera varifrån det virke och de trävaror som man använder sig av kommer.
Det har inte Dollarstore gjort och därför får man nu betala 800 000 kr i vite.

Dollarstores grundare Peter Ahlberg kallar att föreläggandet om vite ”helt vansinnigt”.
– Skogsstyrelsen vill att vi ska ha en fin pärm med “processer” där det framgår att vi inte jobbar med leverantörer som inte kan redovisa vart trädet är avverkat. Kan inte leverantören garantera trädets ursprung, då avstår vi från att köpa, säger Ahlberg, till Market.

Nu väntar nästa led i processen och den sker i kammarrätten.
– Vi har gjort det här by the book, överklagar till kammarrätten och ser fram emot den fortsatta prövningen”, säger Peter Ahlberg.
13231781-dollarstore

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.