Agerar mot ”dopningen” av kinesiska e-handelsjättar

By on 9 January 2018
438599-shopping-in-china-crowd-of-people

De kostar jobb i Sverige, ökar risken för skador och minskar förtroendet för e-handeln.
”De” är de kinesiska e-handelsplattformarna.
– Stoppa dopningen av kinesiska e-handelsjättar, kräver nu Svensk handel.

Nej, någon julefrid lämnar inte 2017 efter sig hos branschorganisationen Svensk handel.
I en debattartikel i SvD går organisationens näringspolitiske chef Mats Hedenström och EU-ansvarige Stefan Kvarfordt till attack.
– Svenska handelsföretag kan inte längre acceptera en situation där försäljning via exempelvis Wish eller Alibaba inte omfattas av regler, skatter och avgifter som den svenska handeln efterlever, skriver de.

Problemen är stora och kommer att bli större, tror Svensk handel som beräknar att år 2025 kommer var tionde krona i detaljhandeln att användas på utländska e-handelssajter.
– Flödet av varor denna väg kommer bara att öka så länge de kinesiska online-marknadsplatserna, som Wish eller Alibaba, dopas med hjälp av omoderna regler som snedvrider konkurrensen till nackdel för svenska handlare, skriver Svensk handels representanter.

Man vill ha konkurrens men på lika villkor, påpekar de två branschföreträdarna.
– Kinesiska aktörer har idag moms- och tullfrihet och är dessutom undantagna att betala svensk kemikalieskatt. Lägg därtill postsubventioner för kinesiska e-handelsföretag och ett i princip obefintligt ansvar för säkerheten för de produkter som säljs.

– Detta blir till ”steroider” som möjliggör de kinesiska online-marknadsplatsernas priviligierade marknadsposition, menar Hedenström och Kvarfordt.
Man vill nu se ett kraftfullt agerande från EU-kommissionen, svenska regeringen och våra svenska EU-parlamentariker för att skapa en säkrare situation för konsumenterna och en mer rättvis konkurrens för svenska företag.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.