Åhléns outlet till fler städer

Norrköping, Västerås och denna höst Södertälje.
Men Åhléns stannar inte där.
2019 kommer Åhléns Outlet att öppna i ytterligare tre städer.

Ett outlet-koncept med kraftigt lägre priser var en av vägarna att vända Åhléns alla siffror i rätt riktning.
Man öppnade Åhléns Outlet i Norrköping och Västerås och går nu vidare.

Under hösten 2018 öppnar Åhléns Outlet i Södertälje och under 2019 etablerar man sig i ytterligare tre städer.
Då handlar det om Örebro, Umeå och Sundsvall.

Etableringen blir dock lite olika till sin karaktär.
I Umeå kommer Åhléns Outlet att öppna som en integrerad del i varuhuset medan man i Sundsvall öppnar på handelsplatsen Birsta och i Örebro i Mariebergs köpcentrum söder om staden.