All time high för svensk kyckling

By on 16 March 2015
getimage.aspx

Den starka trenden för svensk kyckling fortsätter, såväl konsumenter som offentliga upphandlare väljer allt oftare svensk kyckling och kalkon. Under 2014 slogs alla tidigare rekord och Svensk Fågels medlemmar ökade sin försäljning med 13 procent. Men fortfarande är utmaningarna många, ökad import och svårigheter att investera är några hot mot branschen. Svensk Fågels medlemmar samlades i slutet av veckan i Falkenberg för att diskutera framtidens möjligheter.

– Det är givetvis oerhört glädjande att se att svenskarna vill välja svensk kyckling och kalkon. Vår bransch är en av få som faktiskt ökar när de flesta andra köttslag backar. Samtidigt är vi glada och ödmjuka och vi arbetar dagligen med att bli ännu bättre. Konsumenternas förtroende måste förtjänas varje dag, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Svensk Fågels medlemmar ökade sin försäljning med totalt 13 procent under 2014. Försäljningen av färsk kyckling har ökat med 11,5 procent. Utvecklingen har varit positiv länge. Sedan 2006 har konsumtionen av svensk kyckling ökat med 38 procent. Försäljningssiffrorna är resultatet av ett långsiktigt arbete att lyfta fram svensk kycklings kvalitet och mervärden för svenska konsumenter, bland annat när det gäller starkt smittskydd som resulterat i en salmonellafri kyckling och hårda regler kring djurvälfärd samt tuff kontroll av antibiotikaförbrukningen.

  • Kyckling ligger rätt i tiden. Mattrenden med krav på kvalitet och svenskproducerat har bidragit till framgången. Dessutom har vårt fokus på att lyfta märkningen genom reklamsatsningen ”Kolla efter Gula Pippin” slagit väl ut. Förutom att konsumenter känner igen vår märkning så förstår de också det hårda arbete som våra bönder lägger ner för att ta fram världens bästa kyckling.

För att möta den ökade efterfrågan planerar branschen nödvändiga investeringar, vilket kräver en hållbar och långsiktig lönsamhet. Men, dagens regler för nya anläggningar är krångliga och otidsenliga, framför allt i bondeledet men även i övriga delar av produktionskedjan.

  • Vår satsning på hälsa, kvalitet och hållbar produktion är uppenbarligen uppskattad, men den kostar också. Vi jobbar dagligen på att bli ännu bättre. För att kunna fortsätta vårt arbete hoppas vi att myndigheter och politiker lyssnar på oss. Vi behöver regelförenklingar och effektivare administration för att kunna växa.

Under Svensk Fågels stämma i Falkenberg diskuterades även den globala utvecklingen när det gäller folkhälsa och livsmedel och Stefan Landin, som arbetat för Hans Rosling och Gapminder, visade under sitt anförande att utvecklingen i världen på många sätt är positiv.

– Vi lever i en värld där människor får det bättre genom tillväxt och förbättrad levnadsstandard, vilket är en otroligt glädjande utveckling. Men tillväxten måste ske på ett klokt sätt. Först då skapar vi också en hållbar värld. För fågel som livsmedel finns det i detta sammanhang en jättemöjlighet eftersom kyckling och kalkon är klimatsmart, smartare än mycket annat kött, säger Stefan Lundin.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.