Anmäler klädföretag som bryter EU-lag

Det klassas som ett mycket miljöfarligt ämne.
Trots det använder vi det i – sportkläder!
Nu är flera stora företag anmälda till Kemikalieinspektionen.

Antibakteriellt silver klassas av Kemikalieinspektionen som ett av de mest miljöfarliga ämnena.
Ändå använder vi det för att behandla sportkläder – och för därmed ut det farliga ämnet vidare i våra svenska vatten.

Organisationen Svenskt vatten har lämnat rapporten ”Silverläckan” och konstaterar där att mängden silver som hamnar i våra reningsverk måste halveras för att skydda hav och sjöar från att förgiftas av silver.
Den största källan till silver i reningsverken är textilier som behandlats med antibakteriellt silver.

Plagg som behandlats med silver släpper ifrån sig 31 till 90 procent av silvret under de första tio tvättarna.
Den som har kläder preparerade med silver bör tvätta kläderna för hand och hälla vattnet i en dunk, påpekar Svenskt vatten.

Antibakteriellt silver används i sportkläder. Avsikten med att använda ämnet är att förhindra obehaglig lukt.
I naturen kan det hota bottenlevande organismer och även bidra till att sprida antibiotikaresistens.

EU-lagstiftningen säger att butiker som säljer kläder som innehåller biocider som antibakteriellt silver är skyldiga att märka plaggen tydligt.
Enligt Svenskt vatten slarvar många med det och i rapporten nämns Adidas, Add nature och Fitnessbutiken.se och dessa företag har anmälts till Kemikalieinspektionen av Svenskt vatten