Arla hjälper bin pollinera mer

Arla lanserade 2017 projektet ”Blommor för bin”.
Projektet är ett led i att hjälpa bin få förutsättningar att pollinera mer.
I år har 40 Arla-ägare sått bifodergröda vilket genererar 20 hektar bifodergrödor.

Blommorna har blivit allt färre och därav har antalet vilda bin minskat dramatiskt.
Det är extremt allvarligt eftersom en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter.
Därför måste vi hejda utvecklingen för att stötta den svenska matproduktionen, resonerar Arla.

Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttigheter vi får av naturen, till exempel att insekter pollinerar växter. Naturbetesmarker ger särskilt goda förutsättningar för sådana tjänster och gynnar därför den biologiska mångfalden.
Det är marker som inte gödslas eller plöjs, utan hålls öppna tack vare de betande djuren. Arlagårdar i hela Sverige med betande kor och 56 000 hektar naturbetesmarker gynnar således naturligt binas fortlevnad, konstaterar Arla i en pressrelase.

För två år sedan, 2017, lanserade Arla projektet ”Blommor för bin”, ett projekt vars syfte är att bistå Arlas ägare med de medel de kan behöva för att etablera bifodergrödor på mark som inte används, till exempel åkerkanter.
I år har 40 Arlaägare sått bifodergröda vilket genererar 20 hektar bifodergrödor.

– Blommor för bin är ett fint initiativ och vi har inga praktiska problem att avvara en halv hektar mark för något som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi har redan gott om blommor på gården, men det här projektet gynnar både bina, biologisk mångfald och Arla-böndernas skörd, säger Jakob Jurriaanse, Arlabonde i Tobo norr om Stockholm.

– Vi vill bli framtidens mejeri med målet netto noll klimatavtryck 2045. Vi arbetar därför för fullt för att skapa en hållbar framtid och pollinering är en av de saker som Arlas 2600 ägare redan gynnar men de har också möjligheten att gynna pollinerare lite extra, säger Åse Arnbratt, ansvarig för Hållbar mjölkproduktion på Arlagårdar.