Arla satsar på Sommarmjölk i år

By on 19 April 2018
19645029-fresh-dairy-products-ready-for-sale-in-supermarket-lenta

Sommarmjölk – och mera pengar till bönderna.
Extra sommarbete för korna.
– Vi ger konsumenterna en möjlighet att välja mjölk som premierar god djuromsorg, säger Kristina Hammerö hos Arla.

Det är för att både leva upp till de krav svenskarna ställer och för att premiera mjölkbönder som ger kor extra sommarbete som Arla nu lanserar produktserien ”Sommarmjölk” med mjölk, filmjölk, grädde och gräddfil, förklarar man.

60 procent av svenskarna säger i undersökningar att man vill köpa livsmedel som är producerat på ett sätt som är bra för djuren.
I ”Sommarmjölk” skapar Arla ett bidrag till detta genom att ge bättre betalt till de mjölkbönder som trots högre kostnader väljer att ha korta ute på sommarbete 25 procent längre tid.

Detta kommer inte att återspegla sig på mjölkpriset, säger Arla.
— Vi kommer inte att höja det rekommenderade priset mot konsument eller ta extra betalt för dessa produkter, säger Kristina Hammerö som är kategoriansvar för mjölk hos Arla.
– Vi ger helt enkelt konsumenten en möjlighet att välja mjölk som premierar god djuromsorg.

På sommaren går alla kor i Sverige på bete och reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn.
Hur lång tid sommarbetet pågår skiljer sig mellan norr och söder i Sverige men är i princip alltid minst tre månader.

Arla inför nu ett system där de bönder som förbinder sig att låta korna vara ute minst 25 procent längre – 2-4 veckor – får en extra ersättning på 7,2 öre/kg mjölk under perioden maj till och med augusti.

— Vi vet att god djuromsorg är viktigt för konsumenter som köper mejeriprodukter. Därför är vi stolta att kunna lansera ett system som premierar de Arlabönder som förbinder sig att ha korna ute 25 procent längre än vad beteslagen innebär, säger Kristina Hammerö.

I år har mer än 70 procent av alla konventionella Arlabönder anslutit sig till Sommarmjölk®-systemet.
Det här är ett helt nytt system och i år kommer inte all mjölk som ingår i Arlas Sommarmjölk-produkter att komma från de kor som går ute mer än lagstiftningen kräver., förklarar Arla.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.