Axfood kampanjar för svenskt kött

Med start 13 augusti ska Axfood via Willys och Hemköp kampanja extra hårt för svenskt nötkött.
Ambitionen är att hjälpa de svenska köttbönderna och slakterierna.
Bakgrunden är naturligtvis problemen i den svåra torkans spår.

De svenska köttbönderna och slakterierna har fått stora problem som följd av den svåra torkan i den heta sommarens Sverige.
Vi har ett stort överskott av svenskt nötkött och nu vill Axfood göra en insats.

Med start 13 augusti kommer man att via sina kedjor Willys och Hemköp kampanja extra hårt för svenskt nötkött.
I ett första skede handlar det om att saluföra drygt 200 ton nötkött extra – motsvarande 1 000 nötdjur – utöver normal försäljning.
–   Vi kommer sedan att fortsätta detta arbetssätt även under kommande kampanjperioder för att hjälpa till med avsättningen av svenskt kött så gott vi kan, säger Nicholas Pettersson, som är vd för Dagab inköp & logistik och inköpsdirektör hos Axfood.

Torkan under våren och sommaren har lett till svåra bränder, kraftigt minskad skörd av gräs och spannmål vilket gett brist på djurfoder och en följd har blivit att bönderna tvingats slakta stora mängder nötdjur i förtid.

–   Redan i mitten av juni tog vi kontakt med svenska köttproducenter och slakterier för att hitta gemensamma lösningar för den uppkomna situationen. Dagligvaruhandeln kan med hjälp av kampanjer uppmuntra konsumenterna att i högre grad välja svenskt kött, säger Nicholas Pettersson.

Det har resulterat i ett samarbete i detta med bland annat slakteriet KLS Ugglarps, som är Axfoods största leverantör av svenskt kött.
–   Vi tycker det är ett bra initiativ som Axfood gör. Ska vi få avsättning för den ökade tillgången måste alla hjälpas åt. Det är en stor press och en svår situation som Sveriges bönder befinner sig i och då gäller det att alla tar ansvar från bonde till konsument, säger Paul Robertsson på KLS Ugglarps.

En annan åtgärd Axfood nu gör är att skänka överskottet av frukt och grönt från Dagabs lager i Helsingborg som ett tillskott i den brist på djurfoder som väntas nu och framöver.