fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Axfood minskar matsvinnet

By on 14 May 2019

Sänkt pris, lunchbufféer på mat väg ut och donation av mat.
Det handlar om matsvinnet.
Axfood redovisar nu hur dess arbete går och framgångarna hittills.

Sänkt pris på matvaror som närmar sig bäst-före-datum, lunchbuffé på råvaror som annars riskerar att kastas och donation av mat till välgörande ändamål, är några av de åtgärder Axfood lanserat för att minska matsvinnet.
Axfoods mål är att halvera sitt matsvinn till 2025 och redan nu syns resultat.

Maten står för ungefär en tredjedel av svenskarnas koldioxidutsläpp.
Eftersom vi tros slänga cirka en tredjedel av all mat är svinnet en av de viktigaste frågorna för att minska klimatavtrycket.

Konsumenterna står fortfarande för den klart största andelen av den mat som slängs. Men även producenter och butiksledet har ett stort ansvar.

– Vi är på god väg och har sedan vi började mäta 2015 minskat vår matsvinnandel från 1,73 till 1,49 procent. Det låter lite, men totalt sett blir det många ton mat som räddas och mycket pengar som sparas, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef hos Axfood.

Målet för Axfood är 0,86 procent till 2025. Willys har till exempel satsat på sitt ”svinnsmarta” koncept, vilket bland annat handlar om att sälja ut billigt i stället för att kasta. Ett exempel är frukt och grönt i tvåkiloslådor för 20 kronor per låda.
– Detta har tagits emot mycket positivt från kunderna. Bara på bröd av eget varumärke har Willys mer än halverat svinnandelen, säger Åsa Domeij.

Hemköp å sin sida erbjuder bland annat lunchbufféer i vissa butiker på råvaror som annars riskerar att kastas och en del butiker samarbetar med Karma.

Frukt och grönt står för drygt hälften av allt matsvinn. På topplistan efter frukt och grönt kommer kött och därefter bröd.  Färska kryddor ”svinnas” mest i kronor och potatis sett till antal kilo.
I fjol donerade Axfood och dess kedjor 700 ton överskottsmat till välgörande ändamål. Även det en åtgärd för att minska matsvinnet.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.