Axfood rear ut svenskt kött

Axfood köper som vi tidigare berättat om in 200 ton mer av svenskt nötkött än normalt.
Nu kommer också beskedet att köttet kommer att reas ut från mitten av augusti.
Det handlar om prissänkningar upp till 30 procent.

Den stora bristen på djurfoder i hettans och torkans spår har tvingats många köttbönder att nödslakta.
Det har i sin tur skapat stora lager av kött.

Som en åtgärd i den aktuella situationen beslutade Axfood att köpa in 200 ton mer av svenskt nötkött än i vanliga fall.
Beslutet togs sedan Axfood redan i mitten av juni kontaktat köttproducenter och slakterier för att diskutera situationen.

Nu ska man kampanja i Willys- och Hemköps-butikerna för att få konsumenterna att välja svenskt kött.
Man kommer också att sänka priserna med upp till 30 procent för att skapa än mer efterfrågan.