Axfood-vinst över två miljarder

En nettoomsättning som ökade med 4,6 procent och en rörelsemarginal på 3,4 procent.
Det handlar om Axfood för fjärde kvartalet 2018.
För helåret slutade vinsten strax över två miljarder kr.

När Axfood redovisade fjärde kvartalet 2018 var resultatet något lite bättre än den så kallade marknadens förväntningar.
Vinsten nådde 425 miljoner kr med en rörelsemarginal som var oförändrad och låg på 3,4 procent.

– 2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Vi växte mer än marknaden, nådde ett rörelseresultat om över 2 miljarder kronor och tog viktiga steg i utvecklingen av vår logistik genom att bland annat inviga vårt första automatiserade lager. Vi stärkte vår position på marknaden, där framförallt Willys och Axfood Snabbgross utvecklades starkt både i kvartalet och helåret, säger koncern-vd:n Klas Balkow i en kommentar.

– De satsningar vi gör för att utveckla vår verksamhet skapar ett investeringsbehov om cirka 1,5-1,6 miljarder kronor för 2019, vilket inkluderar årets planerade investeringar kopplade till automationen av det nya lagret i Stockholm. Trots stora investeringar står vi finansiellt starka, fortsätter han.

För helåret 2018 ökade omsättningen till 48 085 miljoner kronor (45 968) och rörelseresultatet till 2 025 miljoner kronor (1 886). Det är första gången koncernen gör ett årsresultat på över 2 miljarder kronor.

Aktieägarna belönas med en från året innan oförändrad utdelning på sju kronor per aktie och kunderna med att koncernen planerar att öppna 5-10 nya butiker under 2019.