Bergendahs nyanställer 60 i år

Innan årsskiftet ska Bergendahls Food ha anställt ett 60-tal personer till företagets centrallager i Hässleholm.
Det handlar om att intensifiera satsning på en fullskalig e-handel.

Bergendahls äger bland annat City Gross och gör nu en rejäl satsning på e-handel med fullskaligt sortiment.
Redan idag arbetar 300 personer på Bergendahls Foods centrallager i Hässleholm men inför den kommande storsatsningen på komplett e-handel och snabba leveranser behöver man utöka den styrkan till cirka 360 personer.

Bergendahls har dock vissa problem i rekryteringen eftersom det som stor arbetsgivare på en mindre ort är svårt att hitta lokal arbetskraft.
Man söker i nuläget framförallt efter personer med truckkort och hoppas hitta sådana som kan börja arbeta omgående.

Bergendahls ser samtidigt en utmaning i att konsumenternas köpbeteende varierar över tid.
Det medför ett ökat behov av deltidsanställda och även ett flexibelt arbetssätt i centrallagret.