fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Bra och mindre bra kring matsvinn

By on 21 June 2018

Svensk dagligvaruhandel är positiv till den handlingsplan mot matsvinn som lagts fram.
Samtidigt ser man punkter i förslaget där man vill ha en annan ordning.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tillsammans och på regeringens uppdrag skapat en handlingsplan mot matsvinn, vilken presenterades 18 juni.
Man är positiv till tankarna i planen men anser att den på vissa punkter har fått fel fokus.

Det som är bra, säger Svensk dagligvaruhandel, är att man lyssnat på handelns krav om att det måste finns mål  och mätmetoder för arbetet.
Mindre positivt är att man lagt stor fokus på att det behövs samordning mellan branschens aktörer. Det anser Svensk dagligvaruhandel att det redan finns.

Man lägger nu i sitt svar på handlingsplan fram sju områden där största skillnad kan göras genom enskilda och branschgemensamma överenskommelser. Det handlar om dessa punkter:
1. Konsumentinformation
2. Produktion/prognoser/distribution/beställningar
3. Kvalitetskrav
4. Förpackningar
5. Bearbeta de största svinnkällorna i butik
6. Kampanjer
7. Donationer till sociala organisationer

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.