Butiksstölder fortsätter att öka

Butiksstölderna fortsätter att öka.
44 procent av de svenska handlarna har varit utsatta för någon typ av brott den senaste tiden.
Det är nio procentenheter fler än vid förra mätningen.

Kurvan när det gäller brott i butik fortsätter att stiga och antalet anmälda brott ökar.
44 procent av de svenska handlarna uppger i nya trygghetsbarometern att de varit utsatta för någon sorts brott den senaste tiden, vilket är nio procent fler än vid förra kvartalets mätning.

Det vanligaste är att man drabbas av stölder eller snatteri i butik och det uppger drygt var tredje handlare (36 procent) att man drabbats av den senaste veckan.
I trygghetsbarometern redovisas även ett index över andelen butiker som utsatts för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle och detta index stiger i mätningen till 45 procent – nio procentenheter fler än i förra mätningen.

När det gäller stölder och snatterier är det också så att det är endast 30 procent av fallen som handlarna anmäler till polisen.
Det vanligaste skälet till att man inte anmäler är att man anser det vara fruktlöst och att anmälan enligt handlarna i princip aldrig leder till något.

– Rättssamhället har succesivt avkriminaliserat butiksstölderna. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella bana. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet, kommenterar säkerhetschefen Per Geijer.

Även hot och hotfullt beteende blir allt mer vanligt och i 22 procent av butikerna säger man sig ha varit utsatt för detta den senaste månaden – tre procentenheter fler än vid förra mätningen.