Byggstart för Coop i Spånga

Byggstart nästa år. Invigning 2021.
Det handlar om Coops planer i Spånga.
Där blir man granne med Lidl.

Coop satsar på en ny Stora Coop i Spånga.
Där planerar man för en ny 3 500 kvadratmeter stor butik i ett hus med över 200 bostäder ovanför i samma huskropp.
Butiken ska, förstås, ligga i gatuplanet och nu är detaljplanen på väg att beslutas efter flera förseningar.

Exploateringsavtalet för området är klart och nu hoppas Coop i Stockholm på en byggstart under 2019.
Det skulle i så fall innebära en invigning under 2021.

KF fastigheter köpte marken redan för åtta år sedan och kan nu äntligen få se sina planer för den bli förverkligade.
Det handlar i Coops ögon om ett mycket attraktivt läge på Bromstensvägen där man för övrigt blir granne med Lidl.