Carnegie tror på Scandi Standard

Investmentbanken Carnegie tror att kycklingbolaget Scandi Standard står inför en stark vinstutveckling under 2019.
Det framgår av en analys där man tror på Scandi Standards ”återkomst” efter en svag utveckling för aktien på sistone.

Carnegie konstaterar i sin analys att Scandi Standards två senaste år präglats av lönsamhetsproblem på grund av fågelinfluensa och problem i den finska verksamheten.
Samtidigt påpekar man att bolaget haft en stabil organisk tillväxt och vunnit marknadsandelar.

– Ledningen verkar vara säker på att återställa marginalerna i Sverige och Danmark samtidigt som Finland snart kommer att nå breakeven. Viss marginalmässig motvind kommer bestå under det andra halvåret 2018, delvis på grund av högre råmaterialkostnader, men vi väntar oss stark vinsttillväxt under 2019, skriver Carnegie i sin analys.

Carnegies nya riktkurs för Scandi Standards aktie är 70 kr vilket kan jämföras med att aktien måndag vid lunch handlades till 57 kr, drygt fem procent upp jämfört med fredagens stängning.

Scandi Standard skapades i juni 2013 med ambitionen att bli Nordens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter.
Idag har man en årlig omsättning på cirka 7,5 miljarder kr och cirka 3 000 medarbetare i en bransch där man räknar med att den globala volymökning i tidsspannet 2013-2022 ska uppgå till cirka 19 procent.