Coop satsar svenskt i ost

4,4 miljoner liter svensk mjölk.
Så mycket går enligt Coop åt i tillverkningen av dess nya hushållsost.
Nu blir den Sverige-märkt.

Coops medlemmar och kunder efterfrågar alltmer svenska råvaror och livsmedel tillverkade i Sverige, skriver Coop.
En konsekvens av det är att Coops hushållsost nu blir märkt med ”Från Sverige” i samband med att Gäsene mejeri tar över tillverkningen.

Coop ska under 2019 satsa mer på svenska varor och först ut blir alltså hushållsost med nya leverantören från Västergötland.
– Vi har under året sett ett tydligt skifte hos kunderna, där svenskt har flyttat fram sina positioner. Det är därför glädjande att inleda vårt samarbete med Gäsene mejeri, som innebär en ostproduktion baserad på 4,4 miljoner liter mjölk, säger Åsa Wickholm, chef för egna varumärken på Coop.

Gäsene är Sveriges minsta mejeriförening och ägs av 28 bönder, varav 23 fortfarande är aktiva mjölkleverantörer. Det är ett av få mejerier i Sverige som fortfarande verkar helt på egen hand, från vall till färdig ost.

– 4,4 miljoner liter mjölk om året är svårt att greppa omfattningen av. Men för oss betyder det att all mjölk från 450 av Gäsene mejeris medlemmars kossor går åt bara för täcka Coops behov av hushållsost. Det blir många svenska hagar och betesvallar som kommer att kunna hållas öppna tack vare det här samarbetet, säger Claes Persson, vd för mejeriet.