De flesta vill ha svenskproducerat

72 procent av de svarande i en ny undersökning vill helst ha svenskproducerade livsmedel.
Det är sex procentenheter fler än i motsvarande undersökning 2014.
Många skulle köpa mer svenskt om det fanns alternativ i ökad utsträckning.

Det är Ica och LRF som låtit Sifo göra en undersökning där resultatet är att 72 procent av de som svarat säger att de medvetet brukar välja svenskproducerade livsmedel före sådana man tror är tillverkade i ett annat land.
Det är alltså sex procentenheter fler än i motsvarande undersökning 2014.

Av undersökningen framgår även att en majoritet av de svarande definierar ”hållbarhet” när det gäller mat som att välja närodlat i så hög utsträckning det går, att välja mat tillverkad i Sverige samt att äta mer grönsaker och gröna proteiner.

– För oss på Ica är det väldigt viktigt att vi kan erbjuda ett brett sortiment av svenskproducerade livsmedel. Sedan samarbetet med LRF inleddes har vi ökat försäljningen av svensk mat, säger Ica Sveriges vd Anders Svensson och pekar på att 90 procent av det färska köttet och drygt 90 procent av Icas mejerisortiment idag är svenskt.

Ica och LRF inledde 2014 ett samarbete med målet att öka kunskapen om svensk mat, främja den svenska landsbygdens tillväxt och öka utbudet av svenska varor i butik. Inom ramen för samarbetet har det skapats nätverk och möten för att öka möjligheterna till affärer mellan bönder och handlare. Man har även tagit fram utbildningar för butiksmedarbetare om svenska mervärden och andelen svenska råvara i flera av Icas varor har ökat.

– Att så många konsumenter vill betala mer för svenska livsmedel visar att Sveriges bönder ligger långt framme i hållbarhetsarbetet. Att välja svenskt innebär många mervärden, som god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning och bra miljöhänsyn, säger Palle Borgström som är förbundsordförande för LRF.
– Allt detta medför också högre kostnader för bönderna. Att fler köper svenskt är viktigt för att vi ska kunna utveckla livsmedelsproduktionen i Sverige. Det ökande intresset för svenska livsmedel leder också till bättre ekonomiska förutsättningar för Sveriges livsmedelsproducenter, påpekar Borgström.