De yngre, vill ha nära till affären

E-handel? Kanske det.
Men när det gäller var vi vill bo är det viktigt att ha nära till mataffären – och de yngre tycker att det är viktigare än vad medelålders svenskar gör.

Det visar en ny undersökning som Svensk fastighetsförmedling låtit Sifo göra och som handlar om vad vi tycker är viktigt att ha 200 meter från bostaden.
Allra viktigast tycker vi att  närhet till natur- eller grönområden är. Det bockar 51 procent av de svarande för.

Men som tvåa kommer närheten till mataffär som 27 procent av svenskarna väljer som viktigast.
Och det är viktigare för de yngre än för de i medelåldern. Något oväntat säger 42 procent av 16-29-åringarna att det är viktigt att ha mataffären nära mot endast 18 procent av de som är 40-49 år.

Efter natur och mataffär kommer hav eller sjö, skola/förskola/lekplats på listan medan endast en av 100 tycke det är viktigast att ha ett gym nära hemmet.

När det gäller vad vi undviker när vi väljer ny bostad så är 37 procent klara över att de inte vill ha en högtrafikerad led nära sig och 13 procent sätter ned foten om bostaden saknar balkong.