Digitala kvitton även hos Willys

Nu inför även Willys tjänsten digitala kvitton.
Bakgrunden är miljöskäl och en ny undersökning som visar att 31 procent av svenskarna vill ha digitala kvitton.

Willys går i spåren av koncernkompisen Hemköp och inför möjligheten till digitala kundkvitton.
Idag skriver Willys, konstaterar man i en pressrelease, ut papperskvitton som skulle räcka ett varv runt jorden vilket innebär cirka 4 000 mil.

– Det finns stor potential till minskad nedskräpning och pappersförbrukning, konstaterar man följaktligen.
Willys har också låtit Sifo göra en undersökning under januari och där säger 31 procent av de svarande att man föredrar digitala kvitton.
– Digitala kvitton är efterfrågat både hos våra kunder och medarbetare. Det blir enklare för kunderna och vi kan spara både på papper och miljön, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

Samma undersökning visar stora skillnader mellan olika åldersgrupper i synen på papperskvitton.
36 procent av dem i spannet 16-34 år säger att de aldrig eller väldigt sällan vill ha ett kvitto medan motsvarande andel i gruppen 56-79 år är 16 procent.

Enligt Svensk handel skrivs det ut 1,7 miljarder papperskvitton varje år. Förbrukningen av papperskvitton i Sverige motsvarar årligen cirka 60 000 träd.