fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Digitalisering driver koncentration

By on 2 November 2018

Hälften av kedjorna i detaljhandeln är små.
Koncentrationen till kedjor är större där digitaliseringen gått långt.
Två resultat ur en ny undersökning från HUI Research och Handelsrådet.

”Handelns struktur och utveckling” heter rapporten som HUI Research och Handelsrådet nu släpper gemensamt.
Den innehåller en rad nya resultat av vilka en del antagligen överraskar även inom branschen.

Man konstaterar till exempel av kedjekoncentrationen är högre i de branscher inom handeln där digitaliseringen gått längre.
Dessutom visar det sig att antalet små detaljhandelskedjor i Sverige är stort. Hälften av alla kedjor har faktiskt färre än tio butiker.

538 kedjor finns i vår detaljhandel och de 40 största av dem innesluter 50 procent av de kedjeanslutna butikerna.
Snittantalet butiker i en kedja är 35 och medianantalet är åtta.

Omsättningen är överlag större i de butiker som tillhör en kedja.
Två tredjedelar, 65 procent, av de fristående butikerna omsätter mindre än fem miljoner kr per år. Motsvarande siffra bland de kedjeanslutna butikerna är 15 procent.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.