Ditt kvitto kan vara giftigt Farligt ämne förbjuds för att skydda gravida och små barn

Text: Torbjörn Karlgren

Ditt kassakvitto kan vara giftigt.
Men nu förbjuds det hormonstörande ämnet bisfenol A kvitton och biljetter kan innehålla.
– Det kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet, säger Helena Dorfh på Kemikalieinspektionen.

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda bisfenol A, ett kemiskt ämne i termopapper som misstänks vara hormonstörande.
Förbudet gäller från 2 januari 2020.
– Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering, säger Helena Dorfh, utredare vid Kemikalieinspektionen.

Utstår höga halter
Studier som gjorts visar att till exempel kassapersonal i butiker, stormarknader, biografer med mera, personal som av naturliga skäl hanteras kvitton utsätts för höga halter av ämnet under en arbetsdag om kvittopappret innehåller bisfenol A.
EU-kommissionens Reach-kommitté röstade igenom förbudet mot bisfenol sommaren 2016 och nu har alltså EU-kommissionen beslutat införa förbudet i EU:s kemikalielagstiftning, i en särskild bilaga.
Frankrike tog initiativ till att få bort bisfenol A i termopapper och Sverige stöttade förslaget aktivt. Bisfenol A är hormonstörande men används vid tillverkning av vissa plaster och alltså även som färgframkallare i bland annat kvittopapper.
Redan 2011 förbjöds ämnet i nappflaskor i hela EU och i Sverige är bisfenol A förbjudet i lack- och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år.
Sedan september förra året är ämnet även förbjudet vid relining, alltså invändig renovering, av dricksvattenrör i Sverige.

Ska skydda gravida
Nu förbjuds alltså användningen av ämnet nästan helt och stoppdatum blir 2 januari 2020. Framförallt anser man att förbudet mot användning av ämnet ska skydda gravida kvinnor, foster och små barn.
I hur hög grad bisfenol A används i handel, nöje och kommunikation i Sverige i dagsläget är oklart, enligt Helena Dorfh på Kemikalieinspektionen.
– Vi gjorde en viss kartläggning 2012 och då sade flera av de stora dagligvarukedjorna att de var medvetna om problemet och att de valde alternativ till produkter med bisfenol A, berättar hon.
– Men i vilken grad det används idag vet vi inte och vi vet heller inte hur det ser ut i andra sammanhang som när det gäller biljetter, p-automater, kvitton i andra sammanhang och så vidare.
– Förhoppningsvis har det fortsatt minska och utvecklingen där vi får fler och fler e-kvitton, bekräftelser och biljetter gör ju att det är det troliga, konstaterar Kemikalieinspektionens utredare.

Rapport i september

EU-kommissionen vågar inte helt lita på att alla automatiskt anpassar sig till de nya reglerna 2020. Kommissionen ger därför EU:s kemikaliemyndighet Echa i uppdrag att utreda om man istället väljer termopapper med bisfenol S som liknar det ämne man nu förbjuder.
Även i Sverige går man vidare. Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att undersöka om vi behöver minska användningen av andra bisfenoler.
Inspektionen ska redovisa resultatet till regeringen redan i september 2017.

Så kontrollerar du dina kvitton

Om du misstänker att kvitton innehåller bisfenol A kan du själv kontrollera saken.
Du värmer kvittot genom att hålla en tändare eller tändsticka under det.
Om kvittot/biljetten då färgas kraftigt innehåller det bisfenol A.