E-handeln kapar tio procent av butiksytan?

By on 24 May 2017
19122237-person-hand-holding-tablet-with-blank-screen

Jobben försvinner inte, hävdar handeln apropå e-handel och självscanning.
Var tionde kvadratmeter kan däremot göra det.
I alla fall enligt en dansk undersökning.

Enligt en färsk undersökning från svensk dagligvaruhandel innebär automatisering i form av självscanning och automatiserade utgångskassor inte att jobb försvinner i handeln, såvitt vi har kunnat se hittills.
Andra undersökningar säger sig visa att inte heller e-handeln är någon större fara i det avseendet.

Nu kommer däremot undersökningen som säger att antalet kvadratmeter butiksyta är hotat.
Det är danska ICP – Danmarks institut för stadsplanering – som lagt fram en rapport om e-handel kontra fysiska butiker.
Slutsats i undersökningen?
Att om e-handeln med livsmedel ökar med 15 procent till år 2030 så kommer var tionde kvadratmeter butiksyta att försvinna.
För Danmark skulle det innebära att 1,1 miljoner kvadratmeter butiksyta – ungefär 1900 fotbollsplaner för att ta ett annat mått – försvinner.
– Det är häpnadsväckande siffror vi kan förvänta oss att se. Vi kommer att ha en ökad centralisering av detaljhandeln i färre städer, och den här trenden kommer att förstärkas av e-handelns utveckling, säger ICP:s vd Per Nyborg till Dansk Handelsblad.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.