E-handeln stark under maj

Klen majmånad för dagligvaruhandeln.
Stark sådan för e-handeln.
Allt enligt Dagligvaruindex från Svensk dagligvaruhandel.

Försäljningen i dagligvaruhandeln hade en ytterst blygsam ökning under maj månad.
Det blev ett plus på 0,9 procent jämfört med maj 2018.

E-handeln kunde däremot sträcka på sig inför anblicken av majsiffrorna.
Det blev ett plus för e-handeln på 25,0 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2018.

– Tillväxten för dagligvaruhandelns butiksförsäljning uppgick till 0,5 procent vilket är klart lågt. Samtidigt ångade e-handeln på, sammanfattar Daniel Liljeberg som är näringspolitiskt ansvarig hos Svensk dagligvaruhandel.

Tillväxten under de senaste tolv månaderna uppgår till 2,7 procent. Inom butikshandeln var tillväxten 2,4 procent och inom e-handeln 22,8 procent.

Förklaringar? Svensk dagligvaruhandel levererar ett par möjliga.
1. En möjlig förklaring till den låga tillväxten i maj 2019 är att den mäts mot samma månad föregående år som var stark 5,1 procent, vilket i sig kan förklaras med det fina vädret som rådde då.

2. En annan förklaring kan vara att påsken inföll sent i april, som var en månad med mycket hög tillväxt på 10,6 procent varav påsken stod för en stor del (5,5 procentenheter) av den positiva kalendereffekten under månaden. Då var det butikshandeln som stack ut med ovanligt hög tillväxt medan e-handeln låg stabilt.

– Det kan helt enkelt vara så att det gjordes så stora inköp i butik i slutet av april i samband med påsken, att behovet av nya stora inköp i butik minskade en bit in i maj, säger Daniel Liljeberg.