Ekokaffe ska hjälpa odlare i Peru

Ica vill nu göra en insats för att hjälpa kaffeodlare i Peru att möta klimatförändringar.
Man köper därför in kaffe från Aproexports i Peru.

För att stötta odlare som påverkas av klimatförändringar börjar nu Ica att köpa in kaffebönor från jordbrukskollektivet Aproexports i Peru.
Bönorna hamnar under Icas märke I love eco och en krona per paket går till jordbrukskollektivets arbete med att klimatanpassa kaffeböndernas gårdar. Sju produkter ingår i serien hos Ica.

Aproexports har ett framtidsinriktat arbete som går ut på att klimatanpassa och effektivisera de ekologiska jordbruken.
Det ska på sikt ge högre inkomster och bättre levnadsvillkor för kaffebönderna.

– Vi vill göra det enkelt att välja kaffe av hög kvalitet som gör gott både för miljön och de människor som odlar det. Vårt nya kaffe är både ekologiskt och Rainforest Alliance-certifierat, konstaterar Ica-gruppens hållbarhetschef Kerstin Lindvall (bilden).
För kunden blir det enkelt att bidra och göra ett hållbart val, menar hon.

Det första projekt Ica stödjer genom Aproexport är investeringar i torktält som skyddar kaffebönorna från regn under den kritiska torkperioden.
På detta sätt kommer bönderna kunna säkra en större mängd råkaffe av hög kvalitet som de sedan kan sälja till bland andra Ica.