fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Ekotrenden planar ut i Sverige

By on 13 June 2018

Volymerna ökar svagt, exporten stärks, lönsamheten blir bättre.
Allt som allt blev första kvartalet 2018 positivt för svenska livsmedelsproducenter.
Men den starka ekotrend vi har sett en längre tid ser ut att mattas av.

Det är Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för första kvartalet 2018 som sammanfattas så här.
Det mest intressanta i den är naturligtvis att den mycket starka uppgång vi har haft när det gäller ekologiska livsmedel nu visar tydliga tecken på att mattas av.

En annan trend som är intressant är hur vi handlar.
Alternativa försäljningskanaler blir allt viktigare för oss svenskar.

På hemmamarknaden noteras en svag volymökning för livsmedel trots att årets påskhandel faller under första kvartalet.
Ökningen är något större när det gäller export. Dessutom noterar Livsmedelsföretagen att lönsamheten ”studsar upp en bit”, vilket man bland annat förklarar med bromsade kostnadsökningar för råvaror och en ökad effektivisering.

Den traditionella dagligvaruhandeln är den stora biten när det gäller försäljning av svenska livsmedel men nu ser Livsmedelsföretagen ett trendbrott.
– Under senare år har dock alternativa försäljningskanaler vuxit i betydelse (Out of home, matkassar, webbutiker etc) vilket är till gagn för konkurrensen i hela den svenska livsmedelsekonomin. Förväntningarna är dessutom att de fortsätter att växa i betydelse de kommande åren, enligt medlemsföretagen, sammanfattar man i rapporten.

Intressant är att de ekologiska produktalternativen inte visar samma tillväxt som tidigare.
Idag står de för en leveransandel på cirka tio procent men företagen i sektorn tror att tillväxten kommer att bli ”beskedlig” framöver.
– Kategorins gulddagar i tillväxthänseende verkar med andra ord vara över för den här gången, skriver Livsmedelsföretagen.

– Ekologiskt har haft en lång serie år av tillväxt och det är inte konstigt att trenden nu planar ut något. Utbudsbrist på ekoråvara och ett svalnande konsumentintresse för det ekologiska är två rimliga förklaringar till utvecklingen. Framöver växer nog ekosortimentet mer i linje med det ”konventionella” utbudet, säger Carl Eckerdal, chefsekonom hos Livsmedelsföretagen.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.