En av tre kedjor olönsamma

Det är tuffa tider för våra butikskedjor.
Enligt en färsk rapport är en tredjedel av de butikskedjor som kartlagts olönsamma.

Den nya rapporten gäller helåret 2017 och är ett försök att kartlägga butikskedjornas utveckling och nyckeltal.
Det viktigaste konstaterandet i rapporten är att en tredjedel av de kedjor som kartlagts är olönsamma.

Ytterligare ett negativt tecken i skyn är att lika många – en tredjedel – visar en vikande utveckling av omsättningen sett till siffrorna för 2017.
Lönsamheten backar även för e-handeln.

Samtidigt konstaterar rapporten att det finns exempel som sticker av mot detta.
Flera kedjor inom e-handel växer med uppemot 50 procent och kan även uppnå positiva resultat.

I rapporten finns drygt 80 av Sveriges största detaljhandelsbolag kartlagda.
Det handlar om företag som tillsammans står för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen inom detaljhandeln.

En tredjedel redovisar förluster och lika många en minskad omsättning.
Optikkedjor och lågpriskedjor toppar fortfarande i omsättningsutveckling och när det gäller lönsamhet finns optik, lågpris och kläder i topp.

E-handelsbolagens rörelsemarginal var drygt en procent 2016 och det var 0,4 procentenheter lägre än året innan.
Vilken vinstnivå man når för 2017 är ännu inte klart men däremot att e-handeln fortsatt växa kraftigt under året.