En outsider som vill se Coop växa

By on 14 February 2012
Frank Fiskers

Nu ska Coop på allvar utmana de övriga i dagligvaruhandeln.
Det är en outsider som ska leda den utmaningen
– Frank Fiskers.
Lönsamhet ska ge möjlighet att vara ett företag som gör samhällsnytta igen.
Och man har redan börjat ta marknadsandelar.

—Visst, jag är en outsider, har aldrig tidigare varit i kooperationen. Jag tror jag kan se det här med nya ögon och det har varit en medveten rekrytering från styrelsen, säger han. Han har en gedigen bakgrund från hotellbranschen, både i Norden och internationellt. Bland annat har han varit koncernchef i Scandic Hotels.
När han den 1 juni blev vd och koncernchef i KF var det den femte gången som den danskfödde Fiskers återkom till Stockholm.
Bara en dryg vecka senare tog han också över vd-skapet i Coop Butiker & Marknad.
—Dagligvarorna utgör 90 procent av vår verksamhet. Då är det där vi ska vara, konstaterar Frank Fiskers.
Följden av det tankesättet fick en annan snabb konsekvens. Hela KF:s koncernledning flyttade från huset vid Slussen ut till Coops huvudkontor i Solna Business Park.
—Det är självklart att koncernledningen ska sitta där huvuddelen av verksamheten är. Jag vill också vara synlig så att medarbetarna ska känna att ledningen finns här. Därför har jag gärna möten här exempelvis,
säger han med ett leende och avser att han träffar Butikstrender på cafeterian mitt i huvudkontoret.
Det har redan hänt saker inom Coop under det dryga halvår som Fiskers varit verksam. Några siffror för 2011 har ännu inte redovisats men Frank Fiskers säger att Coop efter ett antal dåliga år nu börjar knapra in marknadsandelar. Det blev ett trendbrott i maj-juni och det har fortsatt under hela året.
— Det kan vi tacka återbäringen för som har blivit en riktig succé och det kommer bara att
bli bättre, säger han. Den nygamla återbäringen återinfördes 2011 och har alltså redan givit effekt.
—Vi ser att kunderna sprider sitt handlande mindre. Återbäring ger ju ett incitament att vara Coop trogen. Snittkassen har också blivit större, säger han. Frans Fiskers har ett siffermål för hur lönsamt Coop ska kunna vara.
— Vi ska kunna tjäna en miljard kronor per år, det är ett rimligt mål om man ser till våra
konkurrenter, säger han. Kan man tänka sig att Coop också kan ta tillbaka platsen som nummer ett – knäcka Ica som idag har runt 50 procent av marknaden?
—Något sådant mål har jag inte satt, men vi ska ta upp fighten, vi ska in i matchen igen. Men vi ska ha helt klart för oss att våra konkurrenter är duktiga. Vi är fyra stora spelare och alla är duktiga. Men vi ska utmana branschen på allvar, säger han. En gång i tiden var kooperationen ledande, nu är det Ica som dominerar dagligvarubranschen. Varför hamnade man så på efterkälken?
— För tio år sedan drog man igång Coop Norden. Det blev förödande för den svenska kooperationen eftersom man flyttade ledningen till Danmark bland annat. Olikheterna i de olika länderna underskattades. Man kan säga att det i princip har handlat om tio förlorade år, även om min företrädare Lars Idermark började vägen tillbaka på ett bra sätt, säger han. I februari samlade Frank Fiskers samtliga butikschefer från hela landet i Stockholm.

Frank Fiskers

Frank Fiskers

— Mitt besked är att nu ska vi köra och då måste alla vara med i båten. Från centralt håll ska vi stötta mer än vad vi gjort hittills. Men vi kommer också att kräva mer av butikscheferna. De flesta butikschefer inom Coop är anställda men i flera mindre butiker har man ett franchisesystem där butikschefen kan få del av vinsten. —Det är ett system värt att utveckla. Men jag tror att det i första hand gäller små butiker, säger han.

I sitt ledarskap försöker Frank Fiskers att kombinera den danska och den svenska ledarfilosofin.

 —Sverige är känt för att söka konsensus, att alla blir överens och sedan kör man på efter det. Det är ett effektivt ledarskap på många sätt. I Danmark är det mer auktoritärt. Jag försöker vara hitta en bra kombination, kanske handlar det om att snabba på konsensus lite, säger han.
Och det har gått fort fram under Frank Fiskers första halvår som vd, lite för fort anser en del. Bland annat har han sparkat ett antal chefer och ändrat i organisationen.
— Jag måste ha ett lag som funkar. I den processen händer det en del. Jag tror att det är bra att det går snabbt. Folk vet att det är en omorganisation på gång och det ger en oro; ”Vad ska hända med mig” och sådant. Då är det bra att det kommer klara besked snabbt. Och idag upplever jag att de flesta står
bakom mig, säger han.
Han säger sig inte vara en sådan chef där ingen vågar säga ifrån.—Absolut inte. Jag tycker om nej-sägare. Ville jag bara ha ja-sägare, kan jag ringa till mamma, hon gillar allt jag gör. Det kan vara bekvämt men det utvecklar ingen verksamhet, då måste
man ta och ge, säger han.
I uppdraget ingår också att göra en genomgång av de olika koncepten.
— Det är ingen hemlighet att Coop Forum exempelvis inte går jättebra. Det är våra största enheter, några av dem kanske är för stora. Det här får vi se över. Nu ska Coop utmana igen. Men vad händer
då med de tio procent i KF-gruppen som utgörs av bland andra KF Media och Akademibokhandeln?
— Jag har bett alla vd i de övriga företagen att göra en affärsplan på hur man ska nå lönsamhet. Lyckas man inte med det så ska man inte heller finnas kvar i gruppen, konstaterar han. Lönsamhet är ett ständigt återkommande ord i Frank Fiskers vokabulär. Vad ska man då använda den kommande lönsamheten till, kooperationen handlar ju om en idéburen verksamhet som ägs av konsumenterna själva.
— Det är precis vad det handlar om. Den dag vi är lönsamma kan vi också ägna oss åt att göra samhällsnytta som vi ska göra. Vi har en unik situation genom att vi inte har privata ägare som vill tjäna miljoner. Men självklart måste vi också ha pengar till framtida investeringar i butiksutveckling och i logistiken och så vidare, säger Frank Fiskers. Coop står rustade för att utmana branschen.

— Det är helt klart att vi har en stor plats på marknaden och att det finns en stor potential
att bli större. Det är en spännande utmaning, säger han.

Foto: Anders Frånberg

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.