Får mer betalt för mjölken

Efter den tuffa sommaren och torkan höjer två mejerier nu betalningen till mjölkbönderna.
– Läget är allvarligt, säger Anders Segerström som är vd för Falköpings mejeri.

Skånemejerier och Falköpings mejeri höjer betalningarna till sina mjölkbönder efter en tuff sommar.
Ambitionen är att stötta mjölkbönderna som är i en tuff ekonomisk situation efter den heta och torra sommaren.

Falköpings mejeri höjer sin betalning med 30 öre kilot och förhoppningen är att det ska stöta mjölkbönderna i det utsatta läget.
Det är efter förhandlingar med sina kunder mejeriet kunnat höja betalningen.

– Framför allt dagligvaruhandeln har varit lyhörd för prisökningar. De har förstått att läget är allvarligt, säger Anders Segerström, vd för Falköpings mejeri, till Falköpings tidning.

Man är också orolig över tillgången på mjölk de närmaste åren.
–Prishöjningarna är en viktig signal till bönderna, vi hoppas de har råd att fortsätta med mjölkproduktion, säger Segerström.

Även Skånemejerier höjer betalningarna med hänvisning till torkan.
Skånemejerier anger höjningen till 33 öre per kilo mjölk och från mejeriets sida beräknar man att prishöjningen för de svenska konsumenterna hamnar mellan 50 öre och 1 krona per liter.