Färre kor mjölkade mer

Svenska kor är högproduktiva.
De ger mer mjölk än någonsin.
LRF anger bra foder och god djurhälsa som förklaringar.

Det är nya Mjölkrapporten från LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som redovisar siffrorna som säger att Sveriges kor är högproduktiva.
2017 steg den så kallade mjölkavkastningen, alltså hur mycket en genomsnittsko mjölkar, med 1,2 procent jämfört med 2016.

– Svenska mjölkbönder jobbar hårt för att förbättra sin lönsamhet inte minst genom ökad produktivitet, säger Lennart Holmström som är expert på marknadsanalys och branschstatistik hos LRF.
– De tar väl hand om sina kor genom att satsa på bra foder, mycket god djurhälsa och fortlöpande avelsframsteg. Detta avspeglar sig i en ökad produktion per mjölkande djur.

Antalet mjölkkor sjönk dock i Sverige under fjolåret. Det antalet sjönk med 0,8 procent vilket är den lägsta minskningen under de senaste fem åren.
Minskningen gav ändå till resultat att mjölkproduktionen sjönk med 1,4 procent jämfört med 2016.

LRF redovisar i samma statistik ett stort tillskott av nya ekologiska mjölkgårdar. De utgör nu 16,6 procent av alla landets mjölkföretag.
Den ekologiska mjölkproduktionen steg som en följd av det med tolv procent under fjolåret och utgör idag 14,5 procent av den totala mjölkproduktionen.

När det gäller lönsamheten för svenska mjölkföretag bedömer LRF 2017 som ett av de bättre åren det senaste decenniet.
Högre avräkningspriser, ökad mjölkavkastning, höga slaktpriser och måttliga kostnadsökningar förklarar det enligt organisationen,