Fem nya män och direktörer

Coop Sveriges styrelse har utökats med fem nya ledamöter.
Alla är vd:ar i olika funktioner inom Coop i Sverige.

Coop Sveriges styrelse utökas med fem nya ledamöter.
Det handlar inte bara om fem män utan dessutom om fem män som alla är vd för någon del av Coops verksamhet i Sverige.

Tanken bakom att utöka styrelsen är enligt ordföranden Tommy Ohlström att få en mer effektiv styrning där ansvaret och de strategiska besluten ”tydligt kopplas till ägare och vd:ar för butiksdriften”.

– Vi får nu en styrelse som representerar över 80 procent av Coops butiker, vilket är en stor styrka. Det gör att vi snabbt får genomslag för de beslut som styrelsen fattar både i grossist- och butiksverksamheten, säger Tommy Ohlström.

De nya ledamöterna är Christian Wijkström, vd Coop butiker & stormarknader; Anders Stake, vd Coop mitt; Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten; Richard Hedsand, vd Coop Kristianstad och Blekinge och Jerry Svennerlind, vd KF Göta.

Sedan tidigare sitter Tommy Ohlström, ordförande KF; Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm; Thomas Johansson, vd Coop nord; Pia Carlsson Thörnqvist, varumärkes- och organisationschef på KF; Tomas Sjölander, vd Coop Värmland; Ronnie Wångdahl, vd Coop väst; Maria Söderberg arbetstagarrepresentant och Kerstin Rosell, arbetstagarrepresentant i Coop Sverige AB:s styrelse.