Fler kvinnor i börsledningar

Antalet kvinnor som är börs-vd och som ingår i ledningsgrupper i börsföretag ökar.
Samtidigt saknar var fjärde börsbolag fortfarande helt kvinnor i sin ledningsgrupp.
Konsumtionsvaror är en av de branscher som tar ett kliv framåt.

Det är stiftelsen Allbrights senaste jämställdhetsrapport som visar hur utvecklingen ser ut.
På ett antal håll går det framåt men fortfarande är det en stor grupp börsföretag som inte insett att man gör bättre affärer om man tar tillvara på fler erfarenheter i ledningen.

Jämställdhetsarbetet går dock inte fort men i åtta branscher ser man att utvecklingen går framåt i alla fall hyfsat.
Bäst på jämställdhet är fastighetsbolagen med 36 procent kvinnor i sina ledningsgrupper och med den takt man har är man om man håller den jämställd vad avser ledningsgrupperna år 2020.

Tvåa i jämställdhet är finansbolagen som gått förbi branschen konsumenttjänster.
Finansbranschen har ökat andelen kvinnor i ledningsgrupperna med fem procentenheter under det senaste året medan konsumentvaror halkat ned och som enda bransch idag har färre kvinnor i ledningsgrupperna, minus tre procent jämfört med förra året.

– Det är tydligt att de här vd:arna inte tagit till sig de senaste årens lönsamhetsforskning, säger Amanda Lundeteg från Allbright (bilden) till SvD om de företag och vd:ar som fortfarande inte tagit in kvinnor i sina ledningsgrupper.

Här är åtta branscher i börstopp när det gäller jämställdhet
1. Fastighet – ledning 36 procent – styrelse 38 procent
2. Finans – ledning 31 – styrelse 38
3. Konsumenttjänster – ledning 30 – styrelse 35
4. Hälsovård – ledning 30 – styrelse 32
5. Telekom – ledning 23 – styrelse 33
6. Material – ledning 23 – styrelse 27
7. Konsumentvaror – ledning 16 – styrelse 35
8. Industri – ledning 16 – styrelse 34