Fokus matsäkerhet och planering

Var finns maten i samhällsplaneringen?
Tja, kanske i Södertälje.
Där arrangeras i alla fall en konferens i ämnet 31 januari?

Varför har planering för livsmedelsförsörjning länge inte funnits på agendan? Vad innebär planering för matsäkerhet på olika nivåer i samhället; nationellt, regionalt, lokalt? Vilka roller har samhällets olika aktörer?
Det är frågor som ställs och ska ventileras vid en heldag i Södertälje 31 januari med matens roll i samhällsplaneringen i Fokus.

En av huvudtalarna är Kevin Morgan, professor i Governance and Development vid Cardiff University i Wales, som kommer tala om “The Rise of Food Planning”.
Bakom konferensen står projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholm.

– En fungerande livsmedelsförsörjning är en hörnsten för ett fungerande samhälle. Och vi måste skapa förutsättningar för en hållbar livsmedelsproduktion i samhällsplaneringen, säger Sara Jervfors, prisbelönt projektchef för Matlust och kostchef i Södertälje kommun. Samhället har ett ansvar och det är dags att vi tar den här frågan på allvar. Därför anordnar vi den här konferensen, där aktörer från alla delar av samhället diskuterar problemen, men också möjliga lösningar.

En annan av konferensens huvudtalare, Madeleine Granvik, forskare och docent i Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions, SLU och Uppsala universitet, menar att vi befinner oss i ett vägskäl.
– Sverige befinner sig i ett trendbrott gällande livsmedelspolitiken. Hur planera för nutid och framtid? Strategier och handlingsplaner arbetas fram, men hur implementeras dessa i praktiken? Var är Sverige på väg? Jag hoppas vi kan diskutera dessa frågor den 31 januari.