fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

”Förbud mot plast omotiverat”

By on 27 August 2018

Plastbranschorganisationen Ikem tycker inte att det finns stöd för de förslag till förbud kring plast som ingår i EU-kommissionens förslag till direktiv för minskad miljöpåverkan.
Nu har man framfört sina åsikter till regeringen.

Branschorganisationen Ikem har överlämnat sina åsikter om EU-kommissionens förslag till direktiv för minskad miljöpåverkan från vissa plastprodukter till regeringen.
Man är tydlig med att det inte finns något stöd för de förbud som föreslås och konstaterar att om man vill motverka att plast hamnar i naturen och i havet samtidigt som man vill arbeta för ökad hållbarhet så finns det andra åtgärder, dessutom åtgärder som är bättre.

– Vi anser också att marin nedskräpning är oacceptabelt och vi arbetar för att minska problemet, säger Lena Lundberg som är ansvarig hos organisationen för plastråvarufrågor.
– Det handlar om att få en effektiv avfallshantering och medvetenhet hos alla aktörer att inte skräpa ned, menar hon och organisationen i ett uttalande för packnet.se.

Att byta plast mot andra material idag ökar avfallsvolymerna, energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid, anser Ikem.
Man reagerar också på de förbud mot exempelvis bomullspinnar, engångsbestick, sugrör och annat som föreslås.

– Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg.
– De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige ingår redan flera av de produkter som omfattas av direktivet i producentansvaret för förpackningar.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.