Formellt klart för nya Willys

Politikerna i Kristianstad har nu godkänt den detaljplan som krävs för Willys nya etablering i Åhus.
Nu räknar Willys med att kunna öppna där sommaren 2019.

I veckan antog kommunfullmäktige i Kristianstad detaljplanen för det område i Åhus där Willys ska bygga sin butik.
Det område som beslutades om är på 32 000 kvadratmeter och nu godkänt för ”handelsändamål för livsmedelsförsäljning”.

Den butik som Willys ska öppna blir av det största slaget i Willys koncept och ytan blir totalt cirka 3 000 kvadratmeter.
Man ska även bygga en parkering för 150 bilar utanför butiken och även kollektivtrafik finns nära butiksläget.

– Åhus är en attraktiv marknad och en ort där det finns mycket människor särskilt under sommaren. Vi ser att orten har en stor utvecklingspotential, konstaterade Willys pressansvariga Johanna Eurén i samband med att etableringen blev offfentlig.