Fyra av tio utsatta för brott

41 procent av de svenska handlarna har varit utsatta för brott den senaste tiden.
Var femte har drabbats av hotfullt beteende från besökare eller kund.
Det visar Svensk handels trygghetsbarometer.

Svensk handel redovisar nu sin trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019.
Enligt den ligger handlarnas utsatthet för brott kvar på höga nivåer.

Fyra av tio handlare – 41 procent – i undersökningen har utsatts för brott ”den senaste tiden”.
20 procent av handlarna i undersökningen har drabbats av hotfullt beteende från besökare eller kunder under den senaste månaden, vilket är en ökning med två procentenheter sedan den förra mätningen.

Svensk handels säkerhetschef Per Geijer är orolig över utvecklingen.
– Vi ser hur de kriminella använder sitt våldskapital för att styra och ställa i våra butiker. Framförallt är det ett stort arbetsmiljöproblem. På vissa platser tvingas de som arbetar i handeln utstå hotfulla och våldsamma situationer på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, konstaterar Per Geijer.

Butiksstölder är det vanligaste brottet som drabbar handeln och var tredje butik är utsatt för en stöld den senaste veckan. Två av tre polisanmäler inte brottet.
“Har jobbat i butik i 11 år. Så många gånger jag har ringt polisen och fått till svar att det inte finns en bil att skicka. Jag har gett upp”, skriver en handlare i undersökningen.

– Rättsväsendet bagatelliserar butiksstölderna. Det gör att det i princip är riskfritt att stjäla från en svensk butik idag. Butiksstölderna är avkriminaliserade, menar Per Geijer.