Giftiga ämnen i matförpackningar

Matförpackningar av papper kan innehålla cancerframkallande ämnen.
Det visar en ny undersökning.
Nu ställer konsumentorganisationer nya krav.

Det är konsumentorganisationer i Italien, Spanien, Danmark och Norge som i samarbete undersökt 76 papp- och pappersprodukt som kommer i kontakt med mat.
Exempel är kaffekoppar, sugrör, servetter och förpackningar.

Man fokuserade på trycket på förpackningarna. I testet analyserades sedan kemikalier i trycket.
Det visade sid då att drygt var sjätte förpackning innehöll primära aromatiska aminer, PAA, som misstänks vara cancerframkallande.

71 av 76 förpackningar innehöll fotoinitiatorer, som också misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande, enligt undersökningen som redovisas av Råd & rön.
På 21 av proverna gjordes ytterligare en analys som visade att i 6 fall migrerade ämnen till maten i halter som överstiger de nivåer som rekommenderas i Schweiz.

Att man valde Schweiz som måttstock beror på att landet till skillnad från EU har rekommendationer på området.
Ett av de 6 fallen förde en kartong med russin för barn.

– Det är inte så höga nivåer att det är direkt farligt att äta mat som har förvarats i dessa förpackningar. Men många låga nivåer tillsammans kan skapa en cocktaileffekt, vilket kan få konsekvenser som kan leda till ohälsa, säger Maria Hammarling, som arbetar med kemikaliefrågor på Sveriges konsumenter till Råd & rön.

Den europeiska konsumentorganisationen Beuc vill nu att EU ska ta fram regler för vilka kemikalier som får förekomma i pappers- och pappförpackningar som är i kontakt med mat.
För plast finns redan sådana regler och nu vill konsumentorganisationen ha det även på det här området.