fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Global e-handel hotar jobben

By on 9 July 2018

Tiotusentals jobb kan försvinna utomlands i spåren av e-handelns explosion.
Orosmolnen är många – men även möjligheterna.
Det konstaterade man hos Svensk handel i Almedalen.

Under 2017 e-handlade svenska konsumenter för 80 miljarder kr och för första gången var e-handeln den största tillväxtmotorn inom detaljhandeln i sin helhet.
Rubriken ”Vad händer med jobben inom handeln när köpen och pengarna flyttar utomlands” var alltså en fullt rimlig sådan hos Svensk handel på Gotland.

Svensk handels chefekonom Johan Davidson presenterade två framtidsscenarier utifrån dagens läge där e-handeln står för tio procent och butikerna för 90.

I det ena ökar e-handelns marknadsandel till 22 procent år 2025 och av de 22 procenten är fem utländsk e-handel.
I det andra ökar e-handeln till 33 procent år 2033 och då med elva procent utländsk e-handel.

– Inom dagligvaruhandeln blir det inte så stora effekter, men inom sällanköp innebär det 28 000–49 000 färre anställda och 10 000–20 000 av e-handelsjobben riskerar att hamna utomlands, sammanfattade Davidson.

En stor del av orsaken till att svenskarnas globala e-handel växer mer än den svenska är enligt Davidson att svenskarnas löner och arbetsgivaravgifter.
Unionens chefekonom Katarina Lundahl höll med om att skatterna på arbete är en del man behöver ha en översyn av men betonade att den stora utmaningen är att ställa om till en total global konkurrens.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.