Global nedgång för konsument förtroende – viktigt att spara för svenskarna

By on 13 March 2015
3058531-spara-till-semestern-1

VÄRLDEN SNURRAR allt fortare och ekonomin med den. Många år av arbete för återhämtning efter finanskrisen har pågått, även om utvecklingen är positiv på flera sätt är vi ännu inte ute ur krisens efterdyningar. I Sverige har läget varit relativt tryggt, men med geopolitisk oreda världen över är läget blandat. Och faktum är att konsumentförtroendeindex för Sverige gått ned det fjärde kvartalet – en utveckling i led med den globala.

 

Ekonomin i världen har varit under turbulens och utsatts för starka krafter sedan finanskrisen 2007-2008. Efter många år av svår kamp att få den globala ekonomin på rätt köl står vi idag inför en mer splittrad syn på läget. En del länder simmar fortfarande i starka svallvågor efter krisen, medan andra ekonomier har det lite lugnare. Inte minst Sverige har lyckats hålla en stabilitet genom det ekonomiska stormandet. Samtidigt går ingen säker under orosmoln i form av att Kinas ekonomi tycks tappa drivkraft, vilket leder till vaksamhet för utvecklingen världen över. I Sverige har parlamentariskt kaos kastat om förutsättningarna, vilket komplicerar det ytterligare. Svenskarna har med det bland annat fått ta del av motstridiga politiska budskap kring exempelvis privatekonomi från lagstiftande politiker, vilket rört om extra i grytan i vårt annars relativt lugna land.

Nu visar den studie som informations och mätningsföretaget Nielsen gjort att svenskarna väljer att prioritera sparandet när de betalat kostnaderna för de nödvändigaste utgifterna. Kanske inte helt överraskande sett till det globala och inhemska läget. I undersökningen har 30 000 hushåll fått svara på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro kring sin privata konsumtion.

Drygt 40 procent av det svenska hushållet uppger att det viktigaste är att spara pengar

– först efter det hamnar poster som heminredning, semester, kläder och att betala av sina lån. En sjättedel anser att de inte har några pengar över att spara eller konsumera efter att de betalat det mest nödvändiga.

Tittar man närmare på sifforna kan man alltså se att drygt fyra av tio prioriterar att spara. Tre av tio lägger pengarna som blir över på heminredning. Lika många – tre av tio – använder pengarna för semester, medan en fjärdedel spenderar dem på kläder. Drygt två av tio väljer att betala av sina lån.

För Sveriges del kan man vid jämförelse mellan tredje och fjärde kvartalet skönja hur utvecklingen ser ut. Där går att konstatera att även om hela 43 procent av hushållen svarat att de ska prioritera sparande efter att ha betalt sina nödvändiga utgifter detta fjärde kvartal, har siffran faktiskt gått ned jämfört med tredje kvartalet 2014. Då var det nämligen 47 procent som svarade att de skulle välja att lägga pengarna på sparande. Gällande heminredning står utvecklingen stilla mellan det tredje och fjärde kvartalet, medan färre nu uppger att de ska spendera pengar på semester.

Under samtliga kvartal 2014, utom det fjärde, minskade antalet hushåll som sade sig sakna pengar att spara eller konsumera efter att de betalat de nödvändigaste utgifterna. Men det fjärde kvartalet gick siffran för denna grupp upp till 16 procent, från 14 procent det tredje kvartalet. Fortfarande ligger nivån dock lägre än de 20 procent som inledde 2014.

Svaren från undersökningen visar också att det som orsakar svenskarna mest oro under kommande halvåret är ekonomin, hälsan och om de kommer att få behålla jobbet. Dessutom visa kvartalet 2014. Från att ha legat på 90 enheter det tredje kvartalet, dalade nationen ner till 85 enheter det fjärde. Det sammanvägda indexet grundar sig i en undersökning av konsumenternas konsumtionsvanor och deras förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin.

Globalt sett har konsumentförtroendet det fjärde kvartalet 2014 också gått ner med två enheter på index, till 96, jämfört med föregående kvartal. Detta efter flera kvartal av konsekvent positiv utveckling. Men även om det globala förtroendet fallit något under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med det tredje, har index år efter år ändå legat över de 94 enheter som uppmätts före recessionen det tredje kvartalet år 2007.

För Europas del gick index ner två enheter, till 76, under det fjärde kvartalet 2014, jämför med föregående kvartal. Och förtroendet har för mer än hälften av de marknader man mätt globalt gått tillbaka något under det fjärde kvartalet, vilket Nielsens senior vice president Louise Keely säger beror på fortsatt geopolitiska spänningar och viss avmattning av tillväxttaktennför tillväxtmarknader.

Hon säger att även om återhämtningen i Europa är fortsatt svag, och det den senaste tiden förekommit spekulationer om kvantitativa lättnader från den Europeiska centralbanken, så är förtroendet på det hela taget ändå fortfarande på svag uppgång i de flesta ekonomier sett till hur det var för ett år sedan. Detta tyder på att rädslan för att ännu en lågkonjunktur ska drabba euroområdet inte nått konsumenterna i påtagligmening. Det kan jämföras med USA, vars arbetsmarknader fortsätter att återhämta sig, där konsumenternas förtroende gått upp betydligt jämfört med nivån för ett år sedan.

Siffrorna visar enligt Louise Keely att det är en smärre tillbakagång vi ser för detta fjärde kvartal, vilket alltså tyder på en viss ökning av konsumentoro. Men allt som allt har siffrorna förbättrats under hela 2014. En del regioner är helt enkelt inte helt igenom kritiska skeden, däribland eurozonen. Andra ekonomier, som Kinas och Latinamerikanska länders, kan vara på väg in i perioder av långsammare tillväxt under 2015.

 

Reporter: Ebba Persson

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.