Grillsommar gynnar handeln

Sommarmånader är värme och högtryck.
Högtrycket gäller även handeln.
Där skapar man 19 000 extra jobb under sommaren och får än mer fart om det blir grillväder.

Under sommarmånaderna är det högtryck, fler grillmiddagar, många lediga och gott om turister.
Det ökar lönsamheten för många handlare som dessutom skapar många extra jobb under sommaren.
Var tredje handlare tar in extrapersonal i sommar och totalt väntas det ge 19 000 extra jobb under sommaren i år.

Vanligast med extraanställda är det inom dagligvaruhandeln där 45 procent av handlarna, nästan hälften, tar in extrapersonal under sommaren.
Inom e-handel och sällanköp är det ungefär en av fyra handlare som tar in extra sommarpersonal.
– Handeln är den enskilt viktigaste jobbskaparen för unga. I sommar kommer handeln att ge många unga chansen att ta det viktiga första steget in på arbetsmarknaden, säger Karin Johansson som är vd för Svensk handel.

Sommarhandeln, det vill säga försäljningen i detaljhandeln under juni, juli och augusti, väntas i år uppgå till 207 miljarder kronor och motsvarar drygt en fjärdedel av detaljhandelns totala försäljning under året.
Lite drygt fem av tio dagligvaruhandlare (53 procent) uppger att lönsamheten ökar under sommaren jämfört med resten av året. En bidragande orsak är att turismen ökat.

– Sommartid innebär en ökad turism till Sverige och det ger många handlare ett uppsving i försäljningen. Turisterna lägger nästan var tredje krona som de spenderar under semestern i detaljhandeln, säger Karin Johansson.
Branscher som framförallt får en extra försäljningsskjuts är klädhandeln, sporthandel, järn och bygg, färghandel, dagligvaror och Systembolaget.

Det är många som diskuterar vädret under sommaren och handeln är inget undantag. Majoriteten av dagligvaruhandlarna hoppas på en solig sommar, men bland sällanköpshandlarna och e-handlarna är det fler som anser att en regnig och mulen sommar skulle gynna försäljningen.
– När vi har en varm sommar blir det fler grillmiddagar, vilket gynnar dagligvaruhandeln. En regnig sommar gynnar istället näthandlare och butiker i sällanköpshandeln, konstaterar Svensk handels chefekonom Johan Davidson.