fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Halva detaljhandeln är kedjor

By on 19 October 2018

14 bolag står för mer än hälften av omsättningen i detaljhandeln.
Koncentrationen till kedjor är högre där digitaliseringen gått längst.
Beskeden kommer idag från Handelsrådet och HUI Research.

Detaljhandeln går som bekant igenom en stor strukturomvandling där digitalisering, automatisering och globalisering ritar om kartan i grunden.
Mot den bakgrunden har Handelsrådet finansierat en studie för att få en bättre bild på djupet.

Det har under lång tid saknats heltäckande kartläggningar av detaljhandeln och det har Handelsrådet velat ändra på inom ramen för projektet ”Handelns struktur och utveckling”.
– Detaljhandeln är inne i en tid av stora förändringar. Då behövs bästa tänkbara beslutsunderlag, konstaterar Handelsrådets vd Andreas Hedlund.

Studien visar nu att halva detaljhandeln är kedjor, att kedjekoncentrationen är högre där digitaliseringen gått längst och att det finns ett stort antal kedjor inom detaljhandeln där fler än hälften har färre än tio butiker.
– Vi vet att 14 bolag står för över hälften av omsättningen i detaljhandeln men likriktningen är svagare om vi ser till butiksbeståndet. Det finns cirka 300 kedjor som inte ens har tio butiker, säger Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research.
– Många av de mindre aktörerna har inte tillräckligt med kapital och kunskap för att kunna göra de investeringar som krävs för att möta den fysiska detaljhandelns kommande utmaningar, konstaterar han.

Resultaten i korthet
• Det finns 538 kedjor i detaljhandeln.
• De 40 största kedjorna står för 50 procent av de kedjeanslutna butikerna.
• Mer än 65 procent av de fristående butikerna omsätter mindre än fem miljoner kronor per år. Motsvarande siffra för de kedjeanslutna butikerna är 15 procent.
• Snittantalet butiker i en kedja är 35.
• Medianantalet butiker i en kedja är 8.
• Kedjorna står för högst andel av butikerna i Västerbottens län (62 procent) och lägst andel i Skåne län (47 procent).
• Handelsområden står för 6 procent av butikerna men 20 procent av omsättningen i den fysiska detaljhandeln.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.