Handeln kan driva tillväxt

By on 13 March 2018
22160454-market-report

Handeln kan driva tillväxt.
Speciellt gäller det mindre och medelstora städer.
Det visar ett nytt forskningsprojekt som utgått från fyra Ikea-etableringar.

HUI Research och Högskolan i Dalarna har gemensamt i ett forskningsprojekt undersökt hur Ikea-etableringar under åren 2004-2007 påverkat handeln i området runt de aktuella etableringarna.
Det handlar om Ikeas etableringar i Karlstad, Göteborg, Kalmar och Haparanda.

Resultatet?
Handeln kan driva på tillväxt, särskilt i mindre ort som Haparanda.
Etableringen av Ikea hade positiva effekter på produktiviteten hos redan existerande handel i Kalmar och Haparanda.

Effekten uppmäts till 38 procent i Kalmar och 10 procent i Haparanda.
I studien jämförs med etableringar av tillverkningsindustri som ger effekter på 10-20 procent.

Ikea-etableringarna var mest positiva – inte oväntat – för de handlare som sålde produkter som inte konkurrerar med Ikeas sortiment.
De som konkurrerar med Ikea kunde inte se några positiva effekter och de positiva effekter som fanns syns enbart i området runt de nya Ikea-varuhusen, enligt studien.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.