Handeln kritisk till ny skatt

Regeringen föreslog nyligen en skatt på plastbärkassar.
Nu förklarar Svensk dagligvaruhandel helt väntat att man är emot skatten.

Regeringen föreslog alldeles nyligen en skatt på plastbärkassar av miljöskäl.
Skatten ska bidra till att vi når det mål om en kraftigt minskad användning av plastkassar som man är enig om inom hela EU.

Nu förklarar Svensk dagligvaruhandel, som väntat, att man är negativ till regeringens förslag om skatt.
Dels är man missnöjd med att regeringen vill beskatta en enskild produkt och dels då dagligvaruhandeln redan gjort en rejäl omställning mot förnybar och återvunnen plast.

– Varför väljer regeringen att föreslå en skatt på just plastbärkassar som vi inom dagligvaruhandeln redan har ställt om till att vara gjord av förnybar och återvunnen plast. Det kan man inte kalla miljöpolitik, säger Karin Brynell som är vd för Svensk dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln anser att om en skatt ändå ska införas måste den differentieras.
– Det är inte rimligt att införa en skatt som slår blint mot alla typer av plastbärkassar. Det blir svårt att motivera för miljöengagerade konsumenter att plastbärkassar av återvunnen eller förnybar råvara beskattas lika mycket som de som är tillverkade av jungfrulig oljebaserad plast, fortsätter Karin Brynell.

I dagligvaruhandeln är nästan alla plastbärkassar av förnybar eller återvunnen plast, anför man.
Dessutom har dagligvaruhandeln gemensamt antagit det tuffa målet om att alla plastförpackningarna i handeln ska vara materialåtervinningsbara till 2022 och till 2030 antingen vara tillverkade av förnybar eller återvunnen råvara, påpekar intresseorganisationen.