Här kan handeln hitta ungdomar vid jobbtoppar

Små företag inom dagligvaruhandeln har ofta problem med toppar i arbetsbelastning.
En ny tjänst från Yepstr kan nu bidra till att lösa de problemen.
Med hjälp av appen kan företag enkelt hitta ungdomar som vill rycka in och jobba extra utan att någon av parterna behöver binda upp sig.

Yepstr är den digitala tjänst där tidigare endast privatpersoner kunnat ta hjälp av ungdomar upp till 21 år med enklare jobb.
Bokning och betalning sker via en app och försäkring ingår alltid. Nu är det möjligt även för företag inom exempelvis handeln att nyttja tjänsten.

Under hösten 2017 pilottestades Yepstr med fyra företag där ett tiotal ungdomar utförda vitt skilda uppdrag från att uppdatera adressregister till förpackningsjobb och att sköta öppethållandet i ett galleri.
Resultatet var så positivt att man nu beslutat att permanta Yepstr-tjänsten för företag.

Yepstr har ända sedan starten haft förfrågningar från mindre företag om att kunna få hjälp med att få in ungdomar som personalför korttidsuppdrag. Yepstr har sedan tidigare ett poängsystem där de mest ambitiösa ”klättrar” när de utfört uppdrag som gett ett positivt omdöme.
Ungdomar som nu har nått nivå fem eller högre i denna skala kommer man nu att låta ta uppdrag från företag.

Rent praktiskt fungerar Yepstr för företag så att man som uppdragsgivare lägger ut ett uppdrag i appen och att de ungdomar som vill och får åta sig detta svar.
Uppdragsgivaren väljer sedan vem/vilka som ska få utföra jobbet och faktureras sedan till ett pris för uppfört uppdrag på 240 kr/timme inklusive allt.
Yepstr samarbetar här med Frilans Finans som sköter sociala avgifter, skatt, pension och försäkring så att uppdragsgivaren enbart behöver betala fakturan.
Yepstr, grundat 2015, har idag över 15 000 registrerade användare.
yepstr